CONFERENTIE

FOCUS ’89: Breaking Down Barriers

Met de deelname van mevr. Anda Rottenberg
08/10/09
Op 9 november 1989 viel niet alleen de Berlijnse Muur, maar werden tegelijk Europa's sociaal-politieke, culturele en economische kaarten fundamenteel hertekend. Deze conferentie, georganiseerd door EUNIC Brussel i.s.m. het EESC, de Raad van Europa, en Culture Action Europe, ging verder op het pad dat reeds gekozen was op eerdere seminars, waarvan de Cultuur- en Ontwikkelingsconferentie te Krakau niet onvernoemd mag blijven: hier werd immers baanbrekend werk geleverd voor de toekomst van de cultuurmakers in het nieuwe Europa.

Op de conferentie werd een vergelijking gemaakt tussen diverse vormen van cultuurpolitiek in het Europa van voor 1989 en dat van nu. Grondig bestudeerd werd de relatie tussen de staat en cultuur, en de rol die cultuur speelt in het uitdagen van het staatsbestel. Er werd gepeild naar het succes waarmee Europa een nieuwe culturele burgerlijke samenleving heeft weten te ontwikkelen. Tevens werden de noden en mogelijkheden voor de culturele sector onderzocht, en de hulp die ze moet bieden aan de Europese samenlevingen die zich steeds weer voor nieuwe uitdagingen gesteld zien.

Anda Rottenberg is kunsthistorica, critica en curator van tentoonstellingen. Sinds 1980 heeft ze talloze Poolse en internationale tentoonstellingen verzorgd. Van 1993 tot 2001 was ze directeur van de Zachęta Nationale Kunstgalerij te Warschau en curator van het Poolse paviljoen op de Biënnale van Venetië. Sedert 1997 treedt ze ook op als curator voor Polen op de Biënnale van São Paulo. Als co-curator was Anda Rottenberg betrokken bij de volgende groepstentoonstellingen: de Kwangju Biënnale (Beyond Borders 1995); Wenen - Boedapest - Barcelona - Birmingham (Aspects-Positions 1949 - 1999, 2000 - 2001); Galerie Nationale du Jeu de Paume, Parijs, (L'autre moitié de l'Europe, 2000). Ze was tevens lid van het eerste Manifesta-panel en van het selectiecomité voor Documenta 12. Van 2006 tot 2007 was ze actief als programmator van het Museum voor Schone Kunsten te Warschau. Voorts schreef ze een beknopt historisch overzicht van de Poolse kunst: Art in Poland 1945 - 2005 (Warschau 2006). Ze is lid van o.a.: AICA (Internationale Vereniging voor Kunstcritici), CIMAM (Internationaal Comité voor Musea en Moderne Kunst-collecties), IKT (Internationale Vereniging voor Curatoren van Hedendaagse Kunst).

FrançaisFrançais NederlandsNederlands EnglishEnglish
 
Nieuwsbrief
brussel@instytutpolski.org
Isuu