Conferentie

Het culturele statuut van het stripverhaal

Katholieke Universiteit van Louvain-la-Neuve
02/05/13 - 03/05/13
Het internationale colloquium "Het culturele statuut van het stripverhaal dubbelzinnigheden en evoluties" ("Le statut culturel de la bande dessinée: ambiguïtés et évolutions") wordt georganiseerd door de Katholieke Universiteit van Louvain-la-Neuve door de Groupe de Recherche sur l'Image et le Texte (GRIT) in samenwerking met de Groupe de contact FNRS "Recherches sur les relations texte-image" en met het seminarie van de cyclus ED3 en ED4 "Texte, Image, Musique" en met de hulp van het Institut des Civilisations, Arts et Lettres (INCAL, UCL) en de VZW "Lire, apprendre et étudier avec l’image et le texte".

Twee Poolse onderzoekers van de Universiteit van Gdańsk, Tomasz Swoboda en Filip Szałasek, nemen deel aan het colloquium!

Opgelet!: De conferentie wordt gevoerd in het Frans en het Engels

Praktische informatie | programma | opzet van de conferentie
 
>>> Louvain-la-Neuve, UCLouvain (Salle du Conseil, Collège Erasme)
>>> 2 en 3 mei 2013
>>> Gratis

-------------------------------------------------------------------------------------
 
Opzet:
Ondanks het feit dat de productie en verkoop van stripverhalen aan een ijltempo in de lift zitten, ondersteund door een dynamisme zonder precedent, blijft het stripverhaal, volgens de beroemde uitspraak van Thierry Groensteen "een ongeïdentificeerd cultureel object".
Sinds we ze niet meer misprijzend degraderen tot populaire culturele producten, wekken stripverhalen, of zoals we ze nu noemen "romans in tekeningen", de interesse van literaire prijzen en musea voor schone kunsten (van de Pulitzerprijs en de prijs van de Los Angeles Times Book voor Maus meer dan twintig jaar geleden tot de tentoonstelling van David Prudhomme in het Louvre dit jaar). Desondanks merken we op dat zulke erkenning verre van een afbrokkeling of een wijziging van de grenzen tussen grote en kleine kunst teweegbrengt. Integendeel, ze draagt er juist aan bij (een fenomeen dat later versterkt werd, zoals Groensteen opmerkt, door de verschijning van de term "graphic novel"). Het onderscheid tussen grote en kleine kunst wordt behouden in het zogenaamde tijdperk van het postmodernisme, dat de grote discouren heeft afgezworen en de hiërarchieën heeft gedecentraliseerd en misschien wel op hun grondvesten heeft doen daveren. Dat zou wel eens het functioneren van de culturele industrie kunnen blootleggen, die voor een groot deel gebaseerd is op het onderverdelen in categorieën.
Bovendien, als er één traditie relatief belangrijk blijft in de stripkunst, dan is het wel die van humor en rebellie, meer begrepen in de zin volgens Bachtin van een tegencultuur dan die van humor an sich. Kan dit enfant terrible ooit een plaats bemachtigen in de hoogste rangen van de cultuur? Welke veranderingen kan zo een plaats, zelfs tijdelijk, teweegbrengen voor het stripverhaal en voor de verschillende kunst- en cultuurinstellingen?
Door deze vragen op te roepen tracht dit colloquium de factoren, die een zeker sociaal statuut aan het stripverhalen toekennen, te begrijpen en te inventariseren. Dit houdt, zonder exclusief te zijn, de volgende dimensies in:
  • Visuele technieken, literaire procédés, interactie met andere media;
  • Genres;
  • Sociaal, politiek en cultureel engagement;
  • Receptie (zowel door critici als het wijde publiek) in algemene zin, evenals bijzondere vraagstukken zoals interculturaliteit;
  • De rol van instellingen in het definiëren van grote en kleine/populaire kunst

-------------------------------------------------------------------------------------
 
Programma

_____Donderdag 2 mei

9u00-9u30 > Accueil et ouverture du colloque

9u30-11u00 > Panel 1 > Échanges entre la bande dessinée et des modes d’expression concurrents (I) [Président de séance : Benoît Berthou (Paris XIII)]

- Benoît Glaude (Louvain-la-Neuve), La littérarisation des dialogues de bande dessinée francophone comme stratégie esthétique d'exportation (Töpffer, Hergé et Goscinny)
- Jean-Matthieu Méon (Metz), L’artiste plutôt que son art : ambivalences de la reconnaissance de la bande dessinée par l'exposition

11u00-11u15 > Pause café

11u15-12u45 > Panel 2 > Échanges entre la bande dessinée et des modes d’expression concurrents (II) [Président de séance : Benoît Berthou (Paris XIII)

- Philippe Marion (Louvain-la-Neuve), Cinéma et bande dessinée : histoire croisée de quelques crises identitaires
- Pierre Marlet (Bruxelles), La bande dessinée a-t-elle une légitimité journalistique ?

12u45–14u15 > Déjeuner

14u15-15u45 > Panel 3 > Artistic Self-Manifestation and Cultural Exchange in Comics [Présidente de séance : Véronique Bragard (Louvain-la-Neuve)]

- Martin Lund (Lund), Will Eisner’s Will Eisner. Self-Creation and Search for Institutionalized Cultural Capital in the Life-Narratives of Comics’ Grand Old Man
- Jens Meinrenken (Berlin), From Berlin to India. Artistic Self-Portraits and Cultural Contemplations in German Comics

15u45-16u00 > Pause café

16u00-17u30 > Panel 4 > Interaction of Genres and Media in Comics (I) [Présidente de séance : Maaheen Ahmed (Louvain-la-Neuve)]

- Filip Szalasek (Gdańsk), Almost Naked in Ruins: Search for Memory and Identity in Paulo Serpieri’s Druuna Series
- Julia Round (Bournemouth), Gothic Comics and Ghosts in the Gutter


_____Vrijdag 3 mei 2013

9u30-10u15 > Panel 5 > Interaction of Genres and Media in Comics (II) [Président de séance : Matthieu Sergier (Louvain-la-Neuve/Bruxelles)]

- Maaheen Ahmed (Louvain-la-Neuve), Collages in Comics: the Case of Dave McKean

10u15-10u30 > Pause café

10u30-12u00 > Panel 6 > Transformations du champ de la bande dessinée contre-culturelle [Président de séance : Jean-Louis Tilleuil (Louvain-la-Neuve/Lille 3)]

- Tomasz Swoboda (Gdańsk), Osiedle Swoboda [Le Quartier Liberté] de Sledziu : d’une bande dessinée contre-culturelle au témoignage socioculturel
- Olivier Odaert (Limoges), Figurations de l’auteur de bande dessinée et légitimité : l'exemple de L'Association

12u00–13u30 > Déjeuner

13u30-15u00 > Panel 7 > Problèmes de légitimité (I) [Président de séance : Matthieu Sergier (Louvain-la-Neuve/Bruxelles)]

- Benoît Berthou (Paris XIII), Pour une nouvelle conception de la légitimité : le cas de la bande dessinée
- Fabrice Preyat (Bruxelles), Se nommer, nommer sa pratique. La légitimation bancale du roman graphique (1920-2010)

15u00-15u15 > Pause café

15u15-16u45 > Panel 8 > Problèmes de légitimité (II) [Président de séance : Fabrice Preyat (Bruxelles)]

- Sabrina Messing (Lille 3/Louvain-la-Neuve), De case en case, faire bouger les lignes : évolution de la place et du traitement de la bande dessinée dans Beaux Arts Magazine
- Florie Steyaert et Jean-Louis Tilleuil (Louvain-la-Neuve), La bande dessinée à l’école : un caillou dans le soulier de la légitimation

16u45-17u15 > Conclusion

Links

Download

FrançaisFrançais NederlandsNederlands EnglishEnglish
 
Nieuwsbrief
brussel@instytutpolski.org
Isuu